Regulamin sklepu internetowego WINMEDIA

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.winmedia.com.pl , zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu  i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Sklep działa pod adresem http://www.winmedia.com.pl

Właścicielem sklepu internetowego jest WINMEDIA Monika Eljasiewicz, ul.Bolesława Prusa 9F/11,50-319 Wrocław, o numerze NIP:699-186-60-62 i numerze REGON:300936525

§ 1

Przedmiot działalności sklepu

1. Firma WINMEDIA prowadzi sprzedaż oprogramowania graficznego za pośrednictwem  sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.winmedia.com.pl

Wszystkie oferowane produkty są nowe, w pełni sprawne, fabrycznie zapakowane, objęte gwarancją producenta.

2. Pomimo dołożenia wszelkich starań aby publikowane na stronie informacje były aktualne nie gwarantujemy, że dane nie zawierają braków lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt ze sklepem.

§ 2

Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez klienta zakupów.

2. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń)

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

§ 3

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie http://www.winmedia.com.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

§ 4

Zamówienia

1. Zamówienie można złożyć:

- poprzez Sklep internetowy logując się na stronie http://www.winmedia.com.pl

- wysyłając zamówienie e-mailem na adres winmedia@wp.pl

2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.

4. Sklep WINMEDIA zastrzega sobie realizację zamówienia do 14 dni roboczych.

5. W przypadku nieodebrania przez klienta złożonego zamówienia kolejne zamówienia nie będą już realizowane.

§ 5

Sposób płatności

Płatności za towar można dokonać:

- gotówką - przy odbiorze osobistym

- przedpłatą na konto

- za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera lub listonosza

§ 6

Dostawa

1. Sposoby dostawy zamówionego towaru:

- Przesyłka kurierska (DPD)

- Przesyłka Poczta Polska

- Odbiór osobisty w siedzibie firmy

§ 7

Zwrot towaru

1. Zgodnie z "Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów..." klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku zwrotu wersji Box nie może być usunięta zewnętrzna folia.

2.Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem http://www.winmedia.com.pl i obowiązuje przez czas nieokreślony.

4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.